Револют такси

Револют имат някои такси, които са абсолютно ясни. Те са описани в техните условия съвсем подробно. Ако сте избрали да ползвате план Стандарт няма да имате никакви такси. Такива ще плащате само в случай, че надвишите посочените лимити в плана, а също и ако търгувате с акции и надвишите 3 транзакции за месец. Ако извършвате сделки на фондовата борса ще дължите и годишна такса за поддръжка в размер на 0,01%.

Скрити такси в Револют няма. В различни случаи има различни такси, а ето какви са те:

Начисляват се комисионни за сделки извън месечния лимит от една безплатна сделка за стандартните планове, три безплатни сделки за плановете Plus и пет безплатни сделки за плановете Premium. Потребителите, които ползват план Metal имат възможността да сключват неограничени сделки без да дължат комисиона за това. Дължимата такса се начислява в USD. Използва се валутният курс, който е актуален по времето на получаване на поръчката.

За сделка таксите са следните:

•          Еврозона: 1 EUR

•          Британска лира: 1 GBP

•          Норвегия: 11 NOK

•          Хърватия: 8 HRK

•          Дания: 9 DKK

•          Полша: 4 PLN

•          Чехия: 28 CZK

•          Румъния: 5 RON

•          Швеция: 11 SEK

•          Унгария: 368 HUF

•          България: 2 BGN

Съществуват и т.нар. такси за попечителство. В момента те са в размер на 0,12%/12 базисни пункта (на годишна база) от пазарната стойност на активите ви, които се държат от брокера трета страна в сметката ви при него. Такива се начисляват всеки месец. Таксата ще се приспадне от сметката ви за електронни пари на Револют. Използва се тарифата, прилагана към дадения момент.

Съществуват и регулаторни такси. Налагат се за търговия с акции в САЩ от регулаторни органи, Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Регулаторният орган на финансовата индустрия (FINRA). Те се събират от брокерските фирми за участие в търговията с акции на пазара.

SEC начислява такса в размер на 5,10 $ за всеки един от продадените основни капитали на стойност 1 000 000 $.

FINRA от своя страна начислява малка такса за поръчки за продажба на брокерските фирми. Тя се предава на SEC с цел подпомагане на разходите за надзор и регулиране. За ETF и акции продажбите се таксуват по 0,000119 $ на акция. Минималната такса е 0,01 $, а максималната – 5,95 $. Познато е още като TAF – такса за търговска дейност.

В случаите, в които е приложимо, събираните такси се начисляват при поръчки за продажба и се удържат от приходите от вашите продажби.

Efbet 365

Ефбет Регистрация

Вашият коментар

Гласувайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.