Моментна игра билет „Златният феникс“

„Златният феникс“ е една от моментните игри на БСТ. Може да си закупите такъв билет от всеки тото пункт. Играта е предпочитана, защото дава възможност веднага да проверите дали печелите. А наличните печалби са доста съблазнителни!

Първи тираж на играта „Златният феникс“

Общият брой на талоните за първи тираж е 15 000 000. Цената за един билет е 4 лв., а вероятността за печалба е 1:2,93. Предвидените печалби са на обща стойност 36 570 000 лв., от които най-големите са 4 броя по 600 000 лв.

И едно доста интересно условие, което предлага Спорт Тото: ако нямате печалба от талона и не откриете нито една буква от надписа “ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС”, нито еднократно желание за печалба в размер на 1 000 лв., ще ви върнат парите за талона!

Билет Златният Феникс

Кога билетът „Златният феникс“ е печеливш?

Първата игрална зона е наречена „ИГРА 1“. Ще получите печалба, ако число в едно от всичките 8 полета на зона ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ съвпадне с число от зоната, озаглавена „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“. В такъв случай ще спечелите сумата, която е изписана под съвпадащото число в полето на зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ“.

Печелите и когато символ в някое от наличните 8 полета на зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ“ съвпадне със символа, изобразен в зоната БОНУС. Тогава печалбата възлиза на сумата, отпечатана под съвпадащия символ в полета на зона „ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“.

Друг вариант за печалба е ако в някое от полетата на зона ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ се открие символ  х2. Тогава печелите удвоената стойност на сумата, която е изписана под него.

В полетата на зона ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ може да откривате и по една буква на талон. Целта е да съберете надписът „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“. Ако представите 14 талона, формиращи това словосъчетание, ще спечелите 1 500 лв.

Има и друга игрална зона – „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС сбъдва желания“. От нея печелите, ако в полето на тази зона откриете три еднакви надписа с желания за спечелване на парична сума. Тогава печелите паричната сума, която е посочена във всеки един от тези надписи, без тя да се събира.

В случай, че в полето откриете само един надпис „Искам да спечеля 1 000 лв. от тотото” и съберете 10 различни талона, на които пише това, ще спечелите 1 000 лв.

Талонът за играта може да бъде и непечеливш и в него да не откриете нито една от изброените печалби, но тогава също всъщност нищо не губите, защото тогава талонът ще ви бъде изплатен и ще получите 4 лв.

Efbet 365

Ефбет Регистрация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.