Моментна игра „Разбий трезора“

Моментните игри на БСТ са забавни и привлекателни, защото носят страхотната възможност веднага да проверите дали печелите и да вземете печалбата си. Една от тези игри е „Разбий трезора“.

Първи тираж на „Разбий трезора“

Общият брой талони, които са предвидени за продажба по време на първия тираж на играта са 30 000 000. Един талон се продава на цена от 5 лв. Вероятността за печалба е примамлива – 1:3.

Печалбите възлизат на обща стойност 91 000 000 лв., от които най-голямата е 1 000 000 лв. Тези печалби са 3 на брой. Предвидени са също 4 печалби по 250 000 лв. и 10 печалби по 100 000 лв.

Най-интересното е, че един талон носи възможност не само за една, а за до 5 печалби!

Кога талонът „Разбий трезора“ е печеливш?

След като закупите билет от някой от многобройните тото пунктове, трябва да изтриете покритието на зоната за игра. А кога печелите?

  • „МОНЕТНИЯТ ДВОР“ – ако бъдат открити три еднакви символа, които да бъдат разположени на един ред. Печели се сумата, която е изписана вдясно от печелившите символи;
  • „КУПИЩА КЕШ“ – ако в някое от 12-те полета на подзоната, наречена „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ откриете число, което да съвпада с число, което е изписано в някое от 4-те полета на подзоната „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, ще спечелите сумата, изписана под съвпадащото число в подзона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“;
  • Ако в някое от 12-те полета от подзона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ откриете символа долар, ще спечелите сумата, изписана под него /в лева/;
  • „СЕЙФОВЕ“ – в талона има и подзона „ВАШИТЕ КОДОВЕ“ с 8 полета. Ако там откриете четири числа, които да съвпадат с четирите числа, които са изписани в четирите полета на някоя от двете подзони „СЕЙФ 1“ или „СЕЙФ 2“, ще спечелите сумата, която е изписана под полетата на дадената подзона;
  • „ТАЙНАТА КАСА“ – ако в полето на тази зона бъде открита изписана сума или ако е изобразен символът ключ. В случай, че това се падне на вашия билет, печелите съответната сума в лева, която е изписана;
  • „ЗЛАТНИЯТ РЕЗЕРВ“ е последната зона на билета от БСТ „Разбий трезора“. Ако в някое от шестте ѝ полета бъде открит символът златното кюлче или символ  х10, зоната е печеливша. Ако сте открили златно кюлче, ще спечелите сумата, която е изписана под него. Ако пък откриете символ  х10, тогава ще спечелите изписаната сума, но умножена по десет.

Това са възможностите за печалба, които се предлагат от билета „Разбий трезора“. Ако решите да си пробвате късмета – желаем ви късмет!

Efbet 365

Ефбет Регистрация

Вашият коментар

Гласувайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *