Спорт тото талон „Черният диамант“

Спорт Тото предлага редица игри с възможности за моментни печалби. Закупувайки талони за някоя от тези моментни лотарийни игри, клиентите и подпомагат развитието на спорта в страната. Все пак най-примамлива си остава възможността за печалба веднага!

Една от тези игри носи името „Черният диамант“. Тя е с уникална честота на печалбите, което означава, че ако изберете да си вземете такъв билет, шансът за печалба е по-голям.

Първи тираж на играта „Черният диамант“

Общият брой на талоните за първи тираж е 10 000 000. Цена за един билет от този вид е 3 лв. Както споменахме, вероятността за печалба е доста голяма – изчислена е в съотношение 1:2,57. Общата сума на всички печалби от играта е 18 243 333 лв.

За клиентите най-голям интерес представляват големите печалби, така че ето как са разпределени те:  предвидени са 3 печалби от по 200 000 лв., 5 печалби по 50 000 лв. и 22 печалби по 20 000 лв.

Какви печалби остават в тиража може да се проверява на сайта на Българския спортен тотализатор. Информацията там се актуализира всеки месец.

Кога талон „Черният диамант“ е печеливш?

За да бъде печеливш билет от моментната лотарийна игра на първи тираж на „Черният диамант“, под скреч покритието трябва да откриете някой от следните символи или комбинации:

Ако в т.нар. игрална зона „Игра 1“ откриете символ диамант, тогава печелите сумата, изписана отдолу под символа. Възможни са няколко печалби, което означава, че може да бъдат открити над един печеливши символи! В такъв случай печелите сборната сума от всички числа, изписани под диамантите.

Ако пък в зоната „Игра 1“ откриете символ с надпис „Черният диамант“, печалбата ви ще е сборът от всички 12 суми, които са изписани в полето на „Игра 1“;

На билета има и игрална зона „Бонус“. Там може се открият 3 или 4 еднакви суми. В случай, че те са три, тогава печалбата е съответната сума. Ако пък откриете четири еднакви суми, печалбата ще се удвои – например, ако откритите суми са „100 лв.“, „100 лв.“, „100 лв.“ и „100 лв.“, ще спечелите 200 лв.

Защо клиентите избират „Черният диамант“?

Това е една от предпочитаните за клиентите игри, защото билетът може да бъде открит лесно – във всеки тото пункт. Освен това цената му е достъпна. Вероятността за печалба е доста голяма – ако не спечелите някоя от големите суми, може да си възвърнете поне стойността на билета, което дава възможност за още печеливши допълнителни игри.

Efbet 365

Ефбет Регистрация

Вашият коментар

Гласувайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.